תקנון האתר

1. כללי

 1. אתר tag4u להלן 'האתר' משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובחו"ל.
 2. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין tag4u. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר ממוצרי הדפוס המוצעים על ידי tag4u מהווה הסכמה מצדך לכל התנאים וההגבלות המפורטים באתר ביחס למוצרים אלו.
 5. החברה רשאית לעשות שנויים באתר או בתוכן של האתר מבלי כל הודעה מראש ולכן המשתמשים מתבקשים לקרוא את כללי השימוש באתר כל אימת שהם נכנסים אליו .

2. השימוש באתר
המשתמש רשאי להתחבר לאתר ולהשתמש בתוכנו אך ורק כדי לעצב להכין ולהזמין עבודות דפוס אשר יופקו על ידי tag4u . כאשר משתמש נכנס לאתר הוא מתחייב לנהוג באחריות ולקיים את כללי השימוש תוך קיום חוקי המדינה . כל שימוש ב תוכן האתר למטרות לא חוקיות ו/או לפלישה לפרטיות של אדם אחר ו/או לשימוש פורנוגרפי ו/או כדי לפגוע בסימן מסחרי ו/או זכויות יוצרים אסור בהחלט. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לרעה כדי ליצור באמצעותו חומר בלתי חוקי ,חומר הסתה ,חומר פורנוגרפי ו/או חומרים העשויים להעליב ולפגוע בציבור ו/או המהווים פגיעה בזכויות יוצרים ובמוניטין של tag4u. tag4u שומרת לעצמה את הזכות לחסום את כניסתם לאתר של לקוחות אשר מבצעים בו פעילות בלתי רצויה או אסורה.

3. תהליך רכישה

 1. tag4u מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג 'דף קטגוריה' הכולל פרטים אודות כל המוצרים המוצעים.
 2. ביצוע הזמנה
  • רכישת תגים – יש תחילה לבחור את המוצר ובשלב הבא להקליד טקסט (שם ושם משפחה) לבחור עיצובים (ממאגר איורים וצבעים שונים).
 3. יובהר ויודגש כי ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אישור tag4u על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה יעשה רק אחרי ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי. בכל מקרה של עיכוב במתן קבלת אישור חברת האשראי, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
 4. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
 5. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.

4. אספקה ומשלוח

 1. ב-tag4u ידאגו להדפסה ומשלוח המוצר או המוצרים אותם רכשתם.
 2. את ההזמנה ניתן לקבל באחת משלוש הדרכים הבאות:
  • משלוח מהיר באמצעות דואר שליחים אקספרס של דואר ישראל או חברת שליחויות אחרת – עד 6 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה.
  • משלוח רגיל/רשום בדואר ישראל – עד 3 שבועות מרגע ביצוע ההזמנה.
  • איסוף עצמי ממשרדינו ברחוב הדר 2 הרצליה. שעות הפעילות ישלחו במייל למזמין – עד י3 ימי עסקים מרגע  ביצוע ההזמנה.
 3. tag4u לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של tag4u לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
 4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית tag4u תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 5. tag4u אינה אחראית למוצרים המעברים על ידי רשויות דואר בארצות מחוץ לישראל ו/או משלוחים אוויריים או יבשתיים בארצות אלה ולא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה ממעשה או מחדל של גורמים אלה.
 6. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו tag4u מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הצדדים.
  זמני אספקת המוצרים בישראל כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

  • משלוח דואר שליחים אקספרס יימסר לנמען בלא תיאום מראש. אם לא תימצאו ביעד בעת המסירה תושאר לכם הודעה לתיאום מועד מסירה אחר. לקיבוצים, מושבים ואזורים שהדואר הוא דואר נע, החבילה תגיע למזכירות המושב / בית הדואר המרכזי במושב ולא עד פתח הדלת.
 7. הוצאות האריזה והמשלוח אינם נכללים במחיר המוצר, ואין לראותם כחלק ממחיר המוצר, אלא כתוספת המיועדת לכסות את עלויות המשלוח של המוצר ללקוח.

5. ביטול/שינוי עסקה

 1. מכיוון שמוצרי דפוס הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח אין אפשרות לבטל הזמנה לאחר הדפסתה. ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק במידה וההזמנה עדיין לא הודפסה.
 2. בקשה לביטול לאחר הזמנה יעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב במשרדי tag4u באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובתinfo@tag4u.co.il.
 3. תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי tag4u. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו"ל ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.
 4. במקרה של תקלה טכנית ביצור, זכאית tag4u להודיע תוך 7 ימי עבודה כי מועד אספקת המוצר מתאחר ותוכל לספק את המוצר ללקוח תוך 28 ימי עבודה (בישראל) ללא זכות זיכוי. במידה והמוצר יסופק (בישראל) לאחר 28 ימי עבודה יהיה הלקוח זכאי לקבל פיצוי בסך 15% מסכום העסקה.

6. ביטול עקב פגם
בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, tag4u תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר.
יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל.
החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר הפגום למשרדיה הראשיים של חברת tag4u. ההחזר הכספי ייעשה באותו אמצעי תשלום בו בוצעה ההזמנה.

7. שירות לקוחות / מרכז ההזמנות 
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות של tag4u באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@tag4u.co.il .או
בטלפון: 077-3382448

8. כשרות להשתמש באתר
כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל או בחו"ל.

9. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 1. הלקוח מתבקש למסור מידע לשם ביצוע הזמנה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי .
 2. tag4u מתחייבת שפרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר ופרטי הקונה ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו על ידי החברה לגורמים שלישיים חיצוניים אלא אם דרוש המידע על ידי רשויות החוק או על מנת למנוע שימוש לרעה במידע או באתר.
 3. פרטי הלקוח ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם tag4u בהודעה אלקטרונית מעת לעת, אלא אם הודיע הלקוח ל tag4u את סירובו לקבל דבר פרסומת.
 4. tag4u נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן (פרוטוקול SSL) אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, tag4u לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

10. תנאים נוספים 

 1. נפלה טעות בתיאור המוצרים כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את tag4u. במקרים כאמור תהא tag4u רשאית לבטל את העסקה.
 2. tag4u שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ללא הודעה מראש.
 3. תמונות ועיצובים גרפים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות והעיצובים הגרפים של המוצרים המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. tag4u לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד.
 5. הגבלת אחריות – tag4u, מנהליה, עובדיה או סוכניה לא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים וכתוצאה מנזקים לחפצים/טקסטילים עליהם הודבקו התגים.
  1. בהעדר תקינה מסודרת בנושא, תג פור יו אינה מיעדת את המדבקות המיוצרות על ידה לשימוש על מוצצים של תינוקות. 
 6. הגבלת אחריות – בשום מקרה לא יהיו ספקיה, בעלי זכיונותיה, מנהליה, עובדיה או סוכניה של tag4u אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה לאובדן מידע או רווחים, כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים , דחייה או שיבוש בשירות. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות .
 7. כל זכויות הקניין ('תוכן') כולל תמונות, איורים , כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות שיטות וסודות מסחריים, מסדי נתונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית (טקסטים), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וסימני תתי לוגו, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של tag4u. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן tag4u נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 8. אין לעשות כל שימוש במידע המתפרסם על ידי tag4u כדי להציגו בשרותי אינטרנט או שירותים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב מ – tag4u ובהתאם לתנאים באותה הסכמה אם ניתנה.
 9. רישומי המחשב של tag4u בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11. מחירים, מבצעים, תוכן החבילות

 1. תג פור יו רשאית לשנות את מחירי המוצרים ללא הודעה וללא הגבלה למעט במקרים בהן התחייבה מפורשות בפרסומים לגבי תוקף מבצע מסוים.
 2. מעת לעת תפרסם תג פור יו מבצעים והנחות. מבצעים והנחות יכנסו לתוקף אך ורק לגבי רכישות המתבצעות בפועל לאחר פרסום המבצע או ההנחה.
 3. כל המבצעים הכמותיים של תג פור יו ( כגון 1+1, 1+2 וכו׳ ) מוגבלים כדלקמן :
  1. החבילות הניתנות בהנחה או חינם הינן החבילות הזולות מבין הנרכשות
  2. מבצע מהסוג הנ״ל אינו תקף לרכישות נפרדות גם אם נעשות ע״י אותו הלקוח
  3. מבצע מהסוג הנ״ל תקף רק לגבי חבילות המיועדות לאותו המשתמש ( אותו שם על המדבקות ). לא יחול מבצע כמותי על רכישה אחת המכילה שמות שונים על המדבקות בחבילות השונות
  4. קופונים מהסוג קנה-קבל חינם ( 1+1, 1+2 וכו׳ ) אינם תקפים בשילוב עם קופונים אחרים אלא אם הוחלט אחרת בלעדית ע״י תג פור יו
 4. תג פור יו רשאית לשנות את הרכב ותמהיל החבילות בכל עת וללא הודעה מראש, להוסיף או לגרוע חבילות מן היצע. השנוי יחול על חבילות שירכשו לאחר השינוי.

12. שונות

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
  רק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר.
 2. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הלקוח כנגד tag4u, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר משבוע מרגע קבלת המוצר.

13. שינויים בתקנון 

 1. 10 לאפריל 2019, 09:30 – הוספת סעיף 11. מחירים, מבצעים, תוכן חבילות

רכישה נעימה, צוות tag4u.